Kategoriarkiv: Artiklar

Skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka

Arbete på en vägarbetsplats innebär ökad risk för trafikanterna som skall passera förbi. En del missar varningsskyltar och hinner inte bromsa in i tid. Andra respekterar och följer inte anvisningarna och förstår inte riskerna förrän det är för sent.

Den som är på plats där  en trafikolycka inträffat är skyldig att larma och vidta åtgärder för att hjälpa skadae och förhindra att skadorna förvärras. Detta gäller även om de som inte själva har något med olyckan att göra men råkar vara i närheten. Fortsätt läsa Skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka

Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Miljöpåverkan vid bygg- och anläggningsprojekt uppstår både under genomförandet av entreprenaden och när byggnaden eller anläggningen används samt när den skall renoveras, flyttas eller rivs.

Miljöpåverkan innebär ofta ett hot mot klimatet på lång sikt och om klimatet förändras kan varaktigt kan det få negativa effekter på djur, växtlighet, mark, vatten, geologi och natur på ett sätt som kan påverka människors livsvillkor på flera olika platser på jorden. Fortsätt läsa Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Organisationen på en olycksplats

Räddningstjänstens standardrutiner och organisation i samband med en trafkolycka syftar till att effektivisera arbetet, arbeta säkert och se till att inga viktiga arbetsuppgifter glöms bort.

Var och en i räddningsteamet har en bestämd roll och uppgift under räddningsarbetet vid t.ex en trafikolycka. Denna tydliga ansvarsfördelning är viktigt framförallt i inledningsskedet av räddningsinsatsen. Fortsätt läsa Organisationen på en olycksplats