Checklista – Planering av hantverksuppdrag

Planering och kommunikation med kunden är viktig för båda parter. Det skapar effektivitet och lönsamhet samt förebygger problem och konflikter i senare skede.

Tips och underlag för planering av arbetet är generellt. Använd de punkter som passar ditt arbete och komplettera med sådant som du – kanske av erfarenhet – vet är viktigt att ha med i planeringen.

Annonsplats
Underlag för planering bl.a:
 • Besök på plats – kontrollera t ex:
  • Befintliga material och underlagets status
  • Bärande konstruktioner om ingrepp görs i dessa
  • Befintliga installationer som kan påverkas av arbetet
  • Förekomst av (eller risk för) farliga material och ämnen
  • Utför mätningar och beräkningar
 • Ritningar, montageanvisningar, myndighetskrav, byggregler och branschstandarder som skall följas.
  • AMA (även om det inte föreskrivs att AMA skall följas kan dess regler hjälp dig att uppnå ett s.k. hantverksmässigt utförande )
 • Övriga förutsättningar på plats, grannar, verksamheter samt andra arbeten som skall samordnas med ditt arbete.
 • Eventuella risker under arbetet och åtgärder behöver vidtas för att varken du själv eller andra skall riskera att skadas.
 • Om arbetet innebär särskilda störningar av omgivningen.

Läs mer:

Planering och kommunikation för hantverkare

Planering och Projektering

Rivningshandboken – planering lönar sig

Kommunikation med kund

Annonsplats