Branschstandarder för VA-installationer

Branschstandarder för VA-installationer kallas Säker Vatten och syftar till att förebygga risk för vattenskador om läckage från vattenrör skulle uppstå.

  • Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som togs fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.
  • Säker Vatten, auktorisationen och branschreglerna lanserades 1 september 2005.
  • I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter.
  • Det utförande VVS-företaget ska för att kunna genomföra en säker vatteninstallation vara auktoriserade.

Säkra utföranden av VA-installationer handlar bl.a om att om läckage skulle uppstå t.ex. i rörkoppling så ska detta inte få ske där risken att läckaget inte upptäcks och/eller där det inte finns tätskikt som skyddar konstruktioner och byggdelar mot spridning av fuktskador.

Annonsplats

Källa bl.a: Säker vatten

Läs mer:

Installationer

VVS-installationer

Branschstandarder

Vattentäta våtrum – Vad gäller?

Annonsplats