Branschstandarder för våtrum

Branschstandarder för våtrum (GVK)
  • GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen.
  • Branschreglerna avser bl a underarbeten, tätskikt och täta anslutningar
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)
  • Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.
  • Branschreglerna för våtrum avser arbeten med kakel och klinker i våtrum samt utformning av anslutningar, tätskikt, genomföringar för installationer mm.

Utföranden som rekommenderas för plattsättningsbranschen och olika typer av arbeten med keramiska plattor finns i Byggkeramikhandboken (BKR).

Läs mer

Branschstandarder

Nya regler för våtrum

ROT-åtgärder i badrum

Byggkeramik

Om Byggkeramikrådet – samt länkar till våtrumsstandarder och ByggkeramikhandbokenByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats