Projekteringsskede och bygghandlingar

Från bygglovshandlingar till bygghandling

De första ritningarna i ett projekt är ofta översiktliga idéskisser och bygglovshandlingar. Detaljerna i ritningar och andra bygghandlingar växer fram allt eftersom olika teknikkonsulter bidragit med kunskap och projekteringsledare alt. projektledare samordnat de olika konsulternas bidrag till projekteringen.

Under projekteringsskedet medverkar arkitekter och teknikkonsulter. Varje konsultfirma har en särskild handläggare som är ansvarig för genomförandet av sitt företags uppdrag i projektet.

Annonsplats

Projekteringsledning

Projekteringen styrs upp och hålls samman av en projektledare eller av en särskild projekteringsledare.

Ibland finns särskilda samordnare, t ex installationssamordnare, vars uppgift är att kontrollera att ritningar och bygghandlingar stämmer överens och att olika arbeten kan genomföras utan att något krockar”.

Det är ju viktigt att alla projektörer anpassar sitt arbete med sina ritningar så att det går att bygga ihop de olika delarna.

  • Om något ”krockar” på ritningen så krockar det sannolikt också i verkligheten, vilket kan orsaka problem, förseningar och att man blir tvungen att utföra ”nödlösningar” för att projektbudgeten skall hålla.
  • Ett annat problem kan vara att man missat att projektera och handla upp vissa delar av projektet. Detta kan t ex vara inom installationsbitarna där någon har hand om energi och VVS medan någon annan har hand om de elektriska installationerna för dessa.

Problem med bristfälliga bygghandlingar

Annonsplats

Det förekommer ganska ofta att ritningar och andra bygghandlingar är ofullständiga och är en av anledningarna till att byggarbetsplatsen, ofta arbetsledaren, måste ta kontakt med konstruktören för att kontrollera hur man skall bygga.

Det är viktigt att dessa kontakter tas direkt när man stöter på problem i bygghandlingarna –inte minst för att ta ansvar för kvalitén i projektet, men också för att ta säkerställa att kontraktet följs.

Annonsplats

Ett exempel på bristfälliga bygghandlingar är när ritningarna inte visar riktigt hur olika detaljlösningar bör utföras. Ibland beror detta på att konstruktören inte fått möjlighet att utreda alla förutsättningar och därför överlåter detaljutförandet till byggarbetsplatsen.

”Löses på plats”” – metoden är inte alltid så uppskattat av eftersom det innebär en störning och tar tid. Dessutom medför entreprenörens eller yrkesarbetarna egna beslut kring detaljutföranden ett juridiskt ansvar för slutkvalitet.


Annonsplats