Vad är en vägrätt?

För att kunna bygga en ny väg eller ändra en befintlig vägsträckning som ska dras över någon annans mark (fastighet) krävs en vägrätt.

Vägrätten ger rättighet att använda någon annans mark för att anlägga en väg.

Annonsplats

Samhällsintressena för vägar och infrastruktur är ofta överordnat den enskilde markägarens intresse.

Markägaren har rätt till ersättning för intrång i äganderätten till fastigheten:
  • Mark som behövs för att bygga nya allmänna vägar kan lösas in av staten. Priset för att köpa (lösa in) marken bestäms av staten.
  • Kommunerna är skyldiga att upplåta kommunalt ägd mark för vägbyggnation inom tätbebyggt och detaljplanerat område.

Vägrätten varar att så länge som vägen behövs. Efter det går rättigheterna tillbaka till markens ursprungliga ägare.

Läs mer:

Vägbyggnadsprocessen – planering

Bild: Trafikverket
Annonsplats