Branschstandarder – golvbeläggning

GBR´s Branschstandarder
  • Golvbranschen, GBR ger ut Golvbranschens Branschstandard för plastmattor i våtutrymmen. Här beskrivs hur plastgolv och plastvägg ska testas för att bli klassade som vattentäta – VT.
  • Trägolv på golvvärme beskriver vilka tekniska förutsättningar som krävs för att kombinera trägolv med vattenburen eller elburen golvvärme.
GBR´s Branschriktlinjer
  • Golvbranschen, GBRs branschriktlinjer beskriver översiktligt metoder för slipning, ytbehandling med lut, lack och olja samt underhåll av trägolv.
  • Branschriktlinjerna är framtagna tillsammans med GBRs leverantörsföretag.
  • Riktlinjerna kan med fördel användas som riktmärke och underlag vid upphandling, tidplanering och bedömning vid renovering och underhåll av trägolv.
Källa bl a:

GBR´s Branschstandarder och Branschriktlinjer

Annonsplats