Helhetsperspektiv – miljöpåverkan

För byggandet som helhet är det ofta miljöpåverkan som sker under byggtiden samt under byggnadens livstid som är avgörande.

Kunskap samt god planering och projektering viktigt för att uppfylla miljömålen och kraven på hållbart byggande.

Annonsplats

Beslut och utförande under byggtiden är också viktigt. Att de byggmaterial som används tillsammans bidrar till en välfungerande och hållbar byggnad.

Det räcker ofta inte att enbart titta på varje enskilt byggmaterial och dess miljöpåverkan.

Slutproduktens miljöpåverkan

För byggmaterialtillverkarna gäller det att se till att utsläpp och annan miljöpåverkan är så liten som möjligt från det att råvaran utvinns, till produktion och transport ut till bygghandel och byggarbetsplatser.

Annonsplats

Miljöpåverkan under byggtiden kan vara t ex användning av el och energi för maskiner och transporter samt genom (emissioner) utsläpp av avgaser, byggdamm och buller från byggarbetsplatsen.

Kompetensbehov

För byggbranschen krävs att företagen och deras anställda har kunskaper och tillgång till information och beslutsunderlag. Då kan var och en ta kvalificerade och miljövänliga beslut och samtidigt följa de rutiner som föreskrivs enligt företagens ledningssystem.

Läs mer:

Annonsplats