ID06

ID06 är ett system för id- och närvarokontroll på byggarbetsplatser.

På anslutna arbetsplatser skall alla medarbetare vara föranmälda och registrerade samt kunna identifiera sig.

Bakgrunden till ID06 är att förhindra ekonomisk brottslighet och svartarbete.

Närvaroregistrering via ID06 är underlag för skatteverkets kontroller.

Enligt ID06´s Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller:

  • Alla på byggarbetsplatsen bär synlig ”namnbricka” och kan legitimera sig
  • Alla som ska ha rätt att vara på byggarbetsplatsen är skriftligt föranmälda
  • En daglig närvaroförteckning förs över alla som är på byggarbetsplatsen

Underentreprenader

För uppdragstagare innebär ID06 bland annat följande:

  • skyldighet att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren namn och personnummer på de personer som kommer att vara på arbetsplatsen för att uppdraget
  • se till att alla bär synlig namnbricka och kan identifiera sig
  • skyldighet att åberopa ID06 i eventuellt avtal med egna underentreprenörer.

Uppdragsgivaren har rätt att:

  • avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation
  • kräva ett vite på 500 kr per person och dag för medarbetare hos uppdragstagare som inte kan legitimera sig,

Upphandling

Hänvisning till villkoren enligt ID06 skrivs in i kontraktshandlingarnas paragrafer.

  • AFC.34 (generalentreprenad) respektive AFD.34 (totalentreprenad)

För entreprenaden gäller ID06

  • Under övriga handlingar AFB.22 anges:

För entreprenaden gäller ID06. Villkor framgår av ID06-allmänna bestämmelser.

Registrering av närvaro

Närvarokontroll på byggarbetsplatsen kan ske manuellt på papper eller i dator eller via en elektronisk läsare som registrera uppgifterna och skickar dem vidare för lagring.

Personliga behörighetskort

För att den elektroniska redovisningen ska fungera krävs att alla på arbetsplatsen har ett personligt behörighetskort samt giltig legitimation. Elev- och lärarkort måste beställas via Byggindustrins yrkesnämnd (BYN).

Länkar

ID06.se
ID06 Kompetensdatabas – ett viktigt verktyg för säkra byggen (Byggindustribloggen)

.