ID06

ID06 är ett system för id- och närvarokontroll på byggarbetsplatser.

På anslutna arbetsplatser skall alla medarbetare vara föranmälda och registrerade samt kunna identifiera sig.

Annonsplats

Bakgrunden till ID06 är att förhindra ekonomisk brottslighet och svartarbete.

Närvaroregistrering via ID06 är underlag för Skatteverkets kontroller.

ID06 utvecklas hela tiden. För att säkerställa att du har aktuell information vid varje tillfälle hänvisas till ID06 webbplats!

Annonsplats

Enligt ID06´s Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller:

  • Alla på byggarbetsplatsen bär synlig ”namnbricka” och kan legitimera sig
  • Alla som ska ha rätt att vara på byggarbetsplatsen är skriftligt föranmälda
  • En daglig närvaroförteckning förs över alla som är på byggarbetsplatsen

Snart spärras alla gamla ID06-kort

Underentreprenader

För uppdragstagare innebär ID06 bland annat följande:

  • skyldighet att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren namn och personnummer på de personer som kommer att vara på arbetsplatsen för att uppdraget
  • se till att alla bär synlig namnbricka och kan identifiera sig
  • skyldighet att åberopa ID06 i eventuellt avtal med egna underentreprenörer.

Uppdragsgivaren har rätt att:

  • avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation
  • kräva ett vite på 500 kr per person och dag för medarbetare hos uppdragstagare som inte kan legitimera sig.

ID06 för elever i praktik

Elever som är på en ID06-ansluten arbetsplats måste ha egna, personliga ElevID06-kort. Detta gäller praktik, studiebesök eller annan utbildningsrelaterad arbetsplatsbesök på arbetsplatser anslutna till ID06. . Även lärare som besöker ID06-arbetsplatsen ska ha eget ID06-kort.

Upphandling

Hänvisning till villkoren enligt ID06 skrivs in i kontraktshandlingarnas paragrafer.

  • AFC.34 (generalentreprenad) respektive AFD.34 (totalentreprenad)

För entreprenaden gäller ID06

  • Under övriga handlingar AFB.22 anges:

För entreprenaden gäller ID06. Villkor framgår av ID06-allmänna bestämmelser.

Registrering av närvaro

Närvarokontroll på byggarbetsplatsen kan ske manuellt på papper eller i dator eller via en elektronisk läsare som registrera uppgifterna och skickar dem vidare för lagring.

Personliga behörighetskort

För att den elektroniska redovisningen ska fungera krävs att alla på arbetsplatsen har ett personligt behörighetskort samt giltig legitimation.

Annonsplats

Länkar

ID06.se

Nya krav på personalliggare

Annonsplats