Selektiv rivning av sanitetsporslin mm

Selektiv rivning sanitetsporslin, diskbänkar, fast anslutna tvätt- och diskmaskiner och andra installationer innebär att dessa sakvaror demonteras för återbruk eller källsortering.

Personal som river ut övriga delar, t ex vatten- och avloppsrör bör informeras om vilka delar som skall återbrukas så att dessa inte utsätts för åverkan

Annonsplats
Annonsplats

Förberedelser

 • Märk diskbänkar, porslin, maskiner etc som skall återbrukas.
 • Upprätta en förteckning med måttangivelser över sådant som skall återbrukas.
 • Stäng av vattentillförsel och töm ut kvarvarande vatten om detta inte redan gjorts.
 • Bryt elförsö1jning till maskiner som skall demonteras.
 • Demontera blandare.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 1. Demontera och kapa anslutande rör:
  • Skruva om möjligt loss anslutande avlopps- och vattenrör samt ev kvarvarande blandare med hjälp av rörtång.
  • Annars kapa anslutande avlopps- och vattenrör med tigersåg.
  • Bevara en bit av rören närmast diskbänk för att enklare kunna återinstallera dessa, utan att diskbänken blir svår att hantera och lagra.
 2. Skruva varsamt loss de delar som skall återbrukas samt eventuella konsoler/fästen.
 3. Tejpa fast lösa delar vid respektive enhet, t ex konsoler vid tillhörande tvättställ. Fäst delarna, exempelvis undertill, så att de inte riskerar att repa ytbehandling.

Materialhantering

 • Transportera horisontellt på t ex flakvagn, truck eller hjullastare.
 • Lyft ner med kran, bygghiss eller dylikt.
 • Använd eventuellt rivningsvirke som distansklossar och emballage för diskbänkar och VVS-porslin.

Källsortering

 • Utrivna rördelar samt kasserade diskbänkar av metall läggs i container för skrotåtervinning.
 • Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt för deponi.

Tänk på!

Det kan finnas föroreningar i golvbrunnar, vattenlås och rördelar samt bly i rörskarvar.

Annonsplats