Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Industrialisering av tegelbruken

Under 1870-talet kom de första industriella tegelbruken i drift i Sverige. Industrialiseringen av murbruken innebar ...
Läs Mer

Fuktkällor

Förutom regn och snö som kan orsaka fuktproblem finns flera andra fuktkällor som kan orsaka ...
Läs Mer

Säkra utföranden – Takavvattning

Taksprånget över hängrännan förhindra att vatten trycks in mot fasad.  Ju högre byggnader desto större ...
Läs Mer

De förindustriella tegelbruken

Innan industrialismen grävdes lera upp manuellt ur marken. Leran ältades med hjälp av en s.k ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats