Sponsrade kunskapsområden

Nytt eller uppdaterat

Val av rivningsmetod

Demonteringsmetod väljs utifrån projektspecifika förutsättningar. Val av metod baseras på faktorer som: myndighetskrav och lokal ...
Läs Mer

Arkitektens ansvar och inflytande

Historisk sett har arkitekten varit den som haft huvudansvaret för en byggnad, både konstnärligt och ...
Läs Mer

Arkitekten & arkitekturen

Arkitektens roll i samhällsutvecklingen Tanken om idealsamhället har ofta varit grundläggande för arkitekturen genom tiderna ...
Läs Mer

Rivningsmetoder

Demontering (engelska: dismantling) är en rivningsmetod där man varsamt monterar ner byggdelar eller enstaka material ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Artikelförfattare:Anders Andersson vd ...
Läs Mer

Energieffektiva byggnader

Utbildnings- och utvecklingsbehov ...
Läs Mer

Hållbara byggmaterial

Tätskiktets viktiga roll för hållbarheten ...
Läs Mer

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats