Aktuellt => Läs mer


En informations- och kunskapsportal för samhällsbyggnadsbranschen och kompetensförsörjning.

Vad är digitalisering?

Det talas mycket om att byggbranschens digitalisering. Ordet indikerar att det är en pågående process ...
Läs Mer

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en digital avbild av ett fysiskt objekt t ex ett hus, ...
Läs Mer

Vad är digital kompetens?

Många verkar vara av uppfattningen att ungdomar som växer upp i den digitala eran har ...
Läs Mer

Yrkesporträtt: Vad gör en byggchef?

Inom byggbranschens finns flera olika chefsbefattning både de inom företagens adminstrativ verksamhet och de som ...
Läs Mer

Branschkunskap via samarbetspartners

Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Gästartiklar

”Baugemeinschaft” – Ett Hållbart byggande även i Sverige?

Om bygg- eller bogemenskap Tankar kring Byggemenskaper i Sverige. Artikelförfattare: Anders Svensson, Architect/senior advisor, CaseLab ...
Läs Mer

Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Energieffektiv etablering Artikelförfattare: Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige. Johnny Kellner ägnar ...
Läs Mer
Richard Beiron Maeda

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete

Användning av minikranar ökar Artikelförfattare: Hemsida: Maeda Mini Cranes Minikranar från japan används idag flitigt ...
Läs Mer

Vattentäta våtrum – Vad gäller?

Artikelförfattare: Stig Lodén, byggnadsingenjör. Stig är också författare till bl a: Byggkeramikhandboken samt till flertalet ...
Läs Mer