Aktuellt => Läs mer


En informations- och kunskapsportal för samhällsbyggnadsbranschen och kompetensförsörjning.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för att skapa en bild över den miljöpåverkan som en planerad verksamhet ...
Läs Mer

Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Miljöpåverkan vid bygg- och anläggningsprojekt uppstår både under genomförandet av entreprenaden och när byggnaden eller ...
Läs Mer

Organisationen på en olycksplats

Räddningstjänstens standardrutiner och organisation i samband med en trafkolycka syftar till att effektivisera arbetet, arbeta ...
Läs Mer

Vad är KMA?

Det finns olika system för att hantera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning i ett företag och ...
Läs Mer

Branschkunskap via samarbetspartners

Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.