Kommunikation med beställare

Tydlighet kring överenskommelse med beställare är viktig. Försäkra dig om att beställaren förstår vad överenskommelser innebär genomförandemässigt, tidsmässigt och ekonomiskt samt funktionsmässigt och utseendemässigt när arbetet är färdigt .

Om kunden blir besviken och missnöjd med arbetet som utförts kan det ta mycket tid och kosta byggföretaget mycket pengar att efteråt reda ut vad som skulle gjorts och hur.

Annonsplats

Att behöva göra om jobbet och kanske köpa nytt material utan att få mer betalt för det blir särskilt kostsamt.

”Tid är pengar”

Onödig tid är tid som byggaren måset ta från sin egen ledighet och/eller andra jobb och beställare inklusiver tid att lämna offerter och påbörja  på nya jobb.

Onödig tid dra ut på projekten och möjlighet att slutfakturera jobbet samt påbörja nya jobb.

Annonsplats

Onödig tid innebär att ekonomi släpar efter och därmed sämre effektivitet och lönsamt.

Kommunikation kring avvikelser och ändringar

Ett annat tips är att så fort en avvikelse sker eller kunden vill göra någon ändring/komplettering dokumentera dessa överenskommelser, inkl nya tider och kostnader, fortlöpande, t ex via uppdragsbekräftelse via brev eller mail till kunden.

Samma tillvägagångssätt gäller naturligtvis också för den kund som vill ha koll på läget, förstå vad han/hon beställt samt för att bättre kunna styra upp sitt projekt samt sina kostnader!Muntliga eller skriftliga avtal

Muntlig kommunikation

Även muntliga avtal gäller men dessa är också ofta orsak till konflikter och tvister i byggbranschen. Det är ju svårt att bevisa vad som sagts och ord står då ofta mot ord.

Dokumentation

Ju bättre dokumenterat alla avtal  som göra både före och under projektet är – desto mindre risk för problem och missnöjda kunder.

Skriftliga bekräftelser

Bättre att skicka ett mail till beställaren och bekräfta det som avtalats än att inte skriva ner något alls. Då har beställaren möjlighet att agera om hen uppfattat att något annat.

Återkoppla

Om beställare skickar en skriftlig beställning eller ändring. Återkoppla med nödvändiga detaljer och förutsättningar som kan ha relevans för kundne och som denne ev. inte kan ha förutsett.

Läs mer:

Planering och kommunikation för hantverkare

Byggbranschens standardavtal

Lagstiftning och entreprenadjuridik

Annonsplats