Icke-bärande väggar

Icke bärande väggar är alla väggar som inte direkt samverkar med byggnadens bärande konstruktion, dvs stommen. Invändiga väggar som inte ör bärande väggar betecknas som stomkomplettering.

Icke-bärande väggar är bl.a:
  • Vissa ytterväggar s k utfackningsväggar
  • Insida bärande yttervägg
  • Lägenhetsskiljande väggar
  • Rumsavskiljande väggar.

I gamla hus från början av 1900-talet kan innerväggarna vara plankväggar (grova plankor) eller tegel.

Annonsplats

Under kriget 1939-45 användes ersättningsmaterial som t ex koksbetong. I denna betong hade betongen spätts med koks vilket gjorde den mycket hård, vilket man upptäcker när man borrar i väggarna i hus från den tiden.

Icke bärande innerväggar byggs idag ofta som regelväggar med trä- eller stålreglar, med gipsskivor eller något annat skivmaterial samt isolering vid behov.Det kan förekomma andra typer av icke bärande väggar både i äldre hus och i nyproduktion.

Väggreglar kan vara av trä eller stål/plåt och användas vid bygge av stommar i ytter- eller innerväggar samt som bärverk i inner/undertak. Leverantörerna har utvecklat profiler med olika egenskaper och med rationella system för montage.

Annonsplats
  • På väggarna monteras lister mot tak samt socklar mot golv – ofta av trä, men klinker- eller plastsocklar kan förekomma.
  • I väggarna förläggs elkablar samt ibland vatten- och värmerör.
  • Isolering monteras i eller på väggar med särskilda ljudkrav.
Annonsplats

Ytterväggen är ofta icke-bärande, en s k utfackningsväggar. Fasad och yttervägg ingår i klimatskärmen. Det är därför endast insidan av ytterväggen som betraktas som stomkomplettering.

Yttervägg har strängare funktionskrav än de innerväggar – oavsett de är bärande eller utfackningsväggar.

Läs mer:

Annonsplats