Vad är undergolv?

Golvmaterialen kan delas in i material till undergolv respektive golvbeläggning. Golvbeläggning  är ett ytskikt.

Ytskikt golv kan vara parkett, trä, laminat, klinker eller heltäckande mattor av textil, plast eller linoleum.

Annonsplats

Invändiga golv består av undergolv och golvbeläggning. Undergolv kan bestå av avjämningsmassa, isolering respektive regelkonstruktioner av trä eller stål.

Om undergolv

Undergolv är en konstruktion ovanpå grundplatta eller bjälklag men under ytskiktet.

Ett undergolv kan t ex krävas:
  • av isoleringsskäl, krav på jämnhet, golvvärme eller annan installationsdragning i golvet.
  • för att åstadkomma ett bra underlag för golvbeläggningar vid problematiska underlag såsom: Sjuka hus, ojämna underlag eller vid höga ljudkrav, golv med dämpande egenskaper.
  • för att förlägga installationer t ex vatten- och värmerör förlagda i golvet.

Ett undergolv som skall ventileras eller dölja installationer kan utföras som ett reglat golv.

Exempel på uppbyggnad och material i undergolv:
Annonsplats

Undergolvet som installeras under golvbeläggningen kan bestå av betong, avjämningsmassor eller av trä/stålkonstruktion som underlag för golvmaterialet.

  • Isoleringsmaterial av t ex mineralull eller skumplast används för att ljudisolering av golv alt värmeisolering mot grund.
  • Vid behov används avjämningsmassor och flytspackel för att få ett jämnt underlag.
  • Fuktskydd kan användas och är ofta plast eller gummi.

Ljudgolv

Vissa undergolv kallas ”ljudgolv” eftersom de bidrar till stegljudsisolering av golvkonstruktionen. Ljudisoleringen avser bl a stegljudsisolering.

Annonsplats

Isoleringsmaterial av mineralull, plast eller konstruktioner av trä- eller metallreglar används vid ljudisolering av golv alt värmeisolering mot grund.

För isolering gäller samma krav som för väggisolering. Läs bl.a: Montering av mineralull

Läs mer:

Annonsplats