Kategoriarkiv: Stomkomplettering

Funktionskrav – Stomkomplettering

Funktionskraven på den icke-bärande stomkompletteringen kan bl a vara krav på ljud- och brandisolering för lägenhetskiljande väggar. Även väggar inom samma bostad eller lokal kan ha särskilda krav. I bostäder kan t ex badrumsväggar och väggar som döljer rör för vatten och avlopp ljudisoleras. I vissa verksamheter medför t ex krav på sekretess att samtals- eller behandlingsrum har särskilda krav på ljudisolering. Krav på fuktskydd förekommer också i våtutrymmen samt insida yttervägg och tak.

Fortsätt läsa Funktionskrav – Stomkomplettering

Annons


Icke-bärande väggar

Icke bärande väggar är alla väggar som inte direkt samverkar med byggandens bärande konstruktion, dvs stommen. I gamla hus från seklets början kan innerväggarna vara plankväggar (grova plankor) eller tegel. Under kriget 1939-45 användes ersättningsmaterial som t ex koksbetong. I denna betong hade betongen spätts med koks vilket gjorde den mycket hård, vilket man upptäcker när man borrar i väggarna i hus från den tiden.

Innerväggar byggs ofta som regelväggar med trä- eller stålreglar, med gipsskivor eller något annat skivmaterial samt isolering vid behov. Reglar kan vara av trä eller stål/plåt och användas vid bygge av stommar i ytter- eller innerväggar samt som bärverk i inner/undertak. Leverantörerna har utvecklat profiler med olika egenskaper och med rationella system för montage.

Fortsätt läsa Icke-bärande väggar

Annons


Undergolv

Golvmaterialen kan delas in i material till undergolv respektive golvbeläggning. Golvbeläggning behandlas tas upp i avsnittet ”Ytskikt”.

Undergolv kan bestå av betong, avjämningsmasssor eller av trä/stålkonstruktion med en golvskiva eller plank ovanpå. Vid behov används avjämningsmassor och flytspackel för att få ett jämnt underlag.

Fortsätt läsa Undergolv

Annons


Inner- och undertak

Skillnad mellan inner- respektive undertak:

  • Innertak sitter under takstolarna eller under bjälklaget till våningen ovanför. Innertak är främst ett av skikten i tak- eller bjälklagskonstruktionen. Funktionen behöver ofta inte vara mer än att utgöra ett yttre beklädnadsskikt och underlag för t ex målning.
  • Undertak är ett innertak som med ett mellanrum till bjälklaget. Undertaket kan hänga i pendlar. Ett undertak motiveras t ex av att man vill ha belysning eller högtalare i taket eller plats för ventilationskanaler.

Fortsätt läsa Inner- och undertak

Annons


Invändiga dörrar och glaspartier

Invändiga dörrar och glaspartier är ömtåliga och bör monteras då arbetena med insida yttervägg, innerväggar, undergolv och innertak är färdiga.

Innerdörrar

Dörrar finns i mycket I olika prislägen beroende på material, säkerhet, brandklass, ljudisolering etc.
T ex dörrblad som är formpressade, massiva, i ädelträ mm.

Karmarna monteras först och dörrbladen lyfts av och lagras för sig då de annars är i vägen och riskerar att skadas.

Fortsätt läsa Invändiga dörrar och glaspartier

Annons