Inner- och undertak

Skillnad mellan inner- respektive undertak:

  • Innertak sitter under takstolarna eller under bjälklaget till våningen ovanför. Innertak är främst ett av skikten i tak- eller bjälklagskonstruktionen. Funktionen behöver ofta inte vara mer än att utgöra ett yttre beklädnadsskikt och underlag för t ex målning.
  • Undertak är ett innertak som med ett mellanrum till bjälklaget. Undertaket kan hänga i pendlar. Ett undertak motiveras t ex av att man vill ha belysning eller högtalare i taket eller plats för ventilationskanaler.

Undertak är ett innertak som med ett mellanrum till bjälklaget och kan t ex hängas i pendlar. Det motiveras av att man vill ha belysning eller högtalare i taket eller plats för ventilationskanaler.

Vid en ombyggnad kan ojämna ytor elimineras med hjälp av ett undertak samtidigt som eldragningar enkelt kan göras för belysning mm. Ett undertak kan bl a motiveras av att man vill ha plats för ventilationskanaler, belysning eller högtalare i taket.

Undertak kan motiveras av många olika skäl:
  • vara ljudabsorberande
  • vara brandsäkert
  • dölja installationer som skall vara åtkomliga/kunna servas
  • vara demonterbart

Inner-/Undertak kan bestå av skivmaterial av t ex gips eller board. Ibland förekommer även träullsplattor som har en ljudisolerande effekt. Andra exempel på undertaksmaterial är kassetter av plåt med ovanpåliggande isoleringskiva samt cementslammade träullsskivor som var vanligt förr.

Gemensamt för undertaksmaterialen är kravet på att de skall vara obrännbara. Olika skivmaterial ger undertaket sitt utseende och sin funktion. Vissa undertak syftar främst till att dölja installationer, t ex ventilationskanaler, eller belysningsarmaturer medan andra även bidrar till ljudisoleringen.

Ett undertak är ett innertak som hänger i pendlar och som bildar ett mellanrum mellan t ex bjälklaget under övervåningen. I större lokaler hängs ibland särskilda akustikplattor upp i taket. Om de hängs med mellanrum och är pendlade ner en bit kan ljudet dämpas effektivt eftersom det ”studsar” mellan taket och ovansida plattan.

Inner- och undertak monteras under bjälklaget men ingår inte i den bärande konstruktionen. Däremot kan dessa invändiga tak bidra till vissa andra funktionskrav, tex ljudisolering mellan våningsplanen.

Innertak

Innertak byggs på/under takstolarna eller under bjälklaget till våningen ovanför. Innertaket döljer och isolerar utrymmet under.

Innertak är ett ytskikt under takstolarna eller under bjälklaget till ovanvåningen.

Innertak kan bestå av skivmaterial av t ex gips eller board. Ibland förekommer även träullsplattor som har en ljudisolerande effekt.
Olika skivmaterial ger taket olika funktion. Vissa tak bidrar t ex till ljudisoleringen.

Innan innertaket monteras skall olika isolering (värme, ljud och fukt) monteras. Vidare eldragningar främst för belysning. Ångspärr monteras på insidan av yttertak. Lämpligen folie av åldringsbeständig ca 0,20 mm tjock polyeten. Skavarna måste utföras noggrant för att undvika otätheter och risk för kondens.

Undertak

Undertak byggs som regel med något system med pendlar och uppläggningsjärn. Undertaksplattorna läggs på vinklar eller bärverk som skruvas i väggen respektive fästs i taket.
Bärverket kan bestå av metallskenor som ofta relativt enkelt kan monteras ihop. Ett särskilt monteringsjärn kan användas för att undertaket ska komma i rätt höjd.

Undertak kan bestå av skivmaterial av t ex gips eller board. Andra exempel på undertaksmaterial är kassetter av plåt med ovanpåliggande isoleringskiva samt cementslammade träullsskivor som var vanligt förr. Gemensamt är kraven på obrännbarhet. Olika skivmaterial ger undertaket olika funktion. Vissa undertak syftar främst till att dölja installationer, t ex ventilationskanaler, eller belysningsarmaturer medan andra även bidrar till ljudisoleringen.

Källor och länkar

Så här monterar du ett undertak (Undertaksbutiken)

.

Annons