Vad är ett klimatskal?

Inom husbyggnadssammanhang brukar husets yttre delar, yttervägg och yttertak, benämnas klimatskal.

Fasaden – en del i klimatskalet

Funktionskraven på ytterväggar och klimatskal är bl a:
  • ljud- och värmeisolering
  • vind- och lufttäthet
  • ång- och fukttäthet
  • motståndskraftig mot mekanisk påverkan

Fasaden konstrueras för att samverka med ytterväggen så att de olika materialskikten tillsammans kan uppfylla funktionskraven.

Annonsplats

Ytterväggens material och funktion

Exempel på ingående materialskikt i en yttervägg är trä- eller stålreglar, isolering, skivmaterial samt fuktspärr. På utsidan finns det material man valt som fasadmaterial samt dörrar och fönster mm. På insidan finns ofta en skiva, t ex gips, och ytbehandling/ytskikt på denna.

  • Ytskikt på insidan, t ex tapet eller målning, ingår inte i själva klimatskalet och den funktion klimatskalet ska uppfylla.
  • Fasaden på utsidan kan däremot spela en viktig roll för klimatskalets funktion, t ex skydd mot vind och nederbörd.

Utsidan skyddar mot klimatpåverkan medan insidan skyddar mot värmeförluster, fukttransport och kondens som sker inifrån och ut.

Byggnadsfysik

Bärande och icke bärande fasader

Annonsplats

Det yttersta skiktet av klimatskalet är fasaden som bidrar till byggnadens utseende och till att skydda ytterväggens inre delar. I vissa fall är ytterväggen/fasaden också bärande och en del i huset stomme.

I äldre tegelbyggnader kan ytterväggen bestå av en tjock, massiv tegelmur som uppfyller samtliga funktionskrav – om väggarna är tillräckligt tjocka. Dessa väggar är/var ofta bärande.

I moderna hus är det vanligare med tunnare flerskiktsväggar där materialen tillsammans bidar till att ge väggen en optimal funktion. Ytterväggar som inte är bärande räknas byggdelsmässigt som stomkomplettering.

Vanliga fasadmaterial är tegel, puts och trä men även skivmaterial, keramiska plattor samt stenmaterial används som fasadmaterial.

Fasader

Ytterväggskonstruktioner

Annonsplats

Tak

Fasader

Annonsplats