Etikettarkiv: Materialkunskap

Råvaror och tillverkning – Mineralull

Mineralullstillverkning

Mineralull är en syntetisk fiber som tillverkas av mineraliska (oorganiska) råvaror som sten och sand – eller glas. I tillverkningsprocessen smälts råvaran och spinns till långa fibrer.

Tillverkningsprocesserna för glas- respektive stenull är ganska lika. Det är främst råvarorna som skiljer sig åt – liksom framställning och tillskärning av olika isoleringsprodukter för olika användningsområden samt vilka tillsatser som behövs.

Fortsätt läsa Råvaror och tillverkning – Mineralull

Materialegenskaper – Mineralull

Mineralull är ett poröst och lätt material som har god isoleringsförmåga mot såväl värme som kyla samt buller.

Andra egenskaper hos mineralull är bl a:

  • Värme- och brandstabilt och kan därför användas som isolering mot brand och höga temperaturer.
  • Fukttåligt – men bör ändå skyddas från fukt eftersom fukt kan försämra materialets goda egenskaper
  • Absorberar inte och har viss dränerande egenskap varför det bl a kan användas även för mark- och grundisolering
  • Tryck- och formstabilt och sjunker därför inte ihop.

Specifika U-värden mm för olika mineralullsprodukter framgår av leverantörernas produktbeskrivningar och särskilda produktdatablad.

Fortsätt läsa Materialegenskaper – Mineralull

Råvaror och tillverkning – Gips

Gipsskivor som används för byggändamål baseras på gipssten som bryts i naturen eller på s k industrigips.

Den naturliga gipsstenen bildas ur havsvatten:
Havsvatten innehåller nämligen upplöst gips. Genom att låta havsvatten förångas och torka i stängda havsbassänger fälls gips som gipssten ut på bassängernas botten och kan där tas omhand och användas vid bl a gipsskivertillverkning.

Fortsätt läsa Råvaror och tillverkning – Gips