Avfall, återvinning och miljötänk i byggprojekt

Gammal kunskap rostar aldrig

icon2En del av innehållet i dessa ”gamla” rapporter kanske går att använda även i dagens byggande? Rivande? I undervisningen?

Annonsplats

Miljöstörande material i äldre byggnader

Miljöstörande material som Asbest och PCB mm är ju fortfarande aktuellt, liksom kunskap om andra byggmaterial i äldre byggnader.

Källsortering och avfallshantering

Någon form av avfallshantering och försök till återvinning kanske också förekommer idag – även om utveckling skett sedan 90-talet, eller?

Annonsplats

Klicka på länkar eller bilder nedan för att ladda ner rapporterna:

Annonsplats

Annonsplats