Värmeledning och värmemotstånd

Värmeegenskaper hos byggmaterial

Värmeledningsförmåga och värmemotstånd är materialegenskaper. Ett material som har dålig värmeledningsförmåga har desto bättre värmemotstånd:

 • Material som inte leder värme så bra fungerar alltså desto bättre som isoleringsmaterial i en byggnad!
 • Ett material med god värmeledningsförmåga också fortare kallt när det utsätts för kyla.

Både värmeledningsförmåga och värmemotstånd kan alltså vara bra materialegenskaper beroende på vad man skall använda materialet till. När det gäller byggmaterial och de allt hårdare energi kraven på byggnader är det dock ofta värmemotståndet som är aktuellt att diskutera i byggsammanhang.

Annonsplats

Värmeledningsförmåga kontra värmemotstånd

Byggmaterial har alltså olika förmåga att leda värme respektive att isolera mot värme eller kyla, t ex:
 • Metall leder både värme och kyla bättre än trä – alltså är metall sämre än trä
  som isoleringsmaterial
 • Trä leder värme bättre än mineralull – alltså är trä sämre än mineralull som
  isoleringsmaterial
Ett enkelt jämförelsetest:

Ett materials förmåga att leda värme upptäcker man enkelt genom att känna vilket material som blir varmast på ytan om de utsätts för en värmekälla.

 1. Testa t ex att lägga en träbit, t ex en träslev, och en metallbit, t ex en sked, i frysen.
 2. Vänta någon timme och ta sedan ut de båda bitarna och känn vilken som är kallast.
 3. Metallbiten känns kallast, eller hur? Vilket material är då sämst som isoleringsmaterial?

På samma sätt kan man jämföra många olika material. Det material som känns kallast är då sannolikt också det material med bäst värmeledningsförmåga.

Värmeledning, värmekonduktivitet och värmemotstånd

Olika byggmaterial har olika värmeledningsförmåga, dvs värmekonduktivitet som mäts i W/m•K och betecknas med lambda.

Lambda-värde
Annonsplats

Ju lägre lambda-värde desto bättre isoleringsförmåga. Glasull, stenull och olika cellplaster samtliga bra värmekonduktivitet – ofta mellan 0,030 och 0,045 W/mK.

Värmekonduktivitet

Värmekonduktiviteten anger materialets värmeledningsförmåga vid en medeltemperatur på +10°C. Materialets värmeledning ökar när temperaturen ökar.

Värmemotstånd

Värmemotstånd är motsatsen till värmekonduktivitet. Ju lägre värmeledningsförmåga ett material har desto bättre är värmemotstånd i materialet och desto bättre isoleringsförmåga.

Värmemotståndet räknas ut genom att mäta materialets tjockleken (meter) och dividera detta med värmekonduktiviteten i W/m•K.

Byggmaterialens betydelse

Fysiskt beror värmeledningsförmåga och värmemotstånd på byggmaterialens förmåga att hålla luften i materialet stilla och på så sätt behålla temperaturskillnaderna på båda sidor om materialet.

Ett byggmaterials värmeegenskaper brukar framgå av produktspecifikationer eller annan information som ofta kan hämtas på materialtillverkarnas hemsidor.

Annonsplats

Relaterat

Isoleringens funktion

Arkitektoniskt perspektiv på värme och ventilation

Annonsplats
Annonsplats