Yttertaket som klimatskal

Taket är en del i byggnadens klimatskal som tillsammans med ytterväggar, fasad bidrar till byggnadsfysikaliska aspekter – ljudisolering, energi, inomhusklimat, fukt etc.

Värmeisolering

De vanligaste isoleringsmaterialen är stenull, glasull, cellplast (XPS) samt cellulosa.

Annonsplats

Cellulosaisolering består av mald fiber från trä eller returpapper som kan ta upp och avge fukt utan att materialet tar skada. Isoleringsmaterial skall om de inte är brandsäkra genomgå brandskyddsbehandling.

Cellplastisolering får aldrig exponeras fritt i utrymmen där människor stadigvarande vistas utan måste brandskyddas av andra material t ex genom inklädnad med gipsskivor.

Ångspärr och ventilation

En ångspärr – ofta av tunn polyetenfolie som placeras innanför värmeisoleringen för att förhindra kondens och fuktproblem i konstruktionen.

Ventilation

Annonsplats

Ventilationen utförs antingen av hela vindsutrymmet eller av yttertaket, från takfoten. Frånluften leds ut via nocken.

Det finns särskilda ventilationsdon och andra produkter som kan bidra till en effektiv ventilation av vindsutrymme och yttertak.

Läs mer om yttertak och byggnadsfysik

Annonsplats