Underlagstak – material

Råspont

Underlagstäckningen med spontad panel spikas horisontellt på takstol. Där den sågade sidan läggs uppåt och den hyvlade nedåt i konstruktionen. Skarvning skall främst ske över stödet/takstolen med förskjutning så att maximalt två skarvar finns intill varandra. Vid taktäckning med takpannor eller plåt medges skarvar mellan stöden vid högst var tredje bräda, dock ej fotbrädan. Genom att använda ändspontad råspont erhålls större frihet beträffande ändskarvarnas placering över takytan.

Plywood

Underlagstäckningen av plywoodskivor utförs helst med spontade skivor och läggs med ytfanérens riktning tvärs över åsarna och skarvarna förskjutna.

Annonsplats

Underlagspapp

Panel eller plywood täcks med särskild underlagspapp som läggs ut med våderna i takets längdriktning med början från takfoten och upp mot nock. Papptäckning skall utföras så att det blir helt tätt. Skarven utförs med överlapp för att förhindra inträngande regnvatten. Om takfallet (takets lutning) är mindre än 1:3 skall skarvarna klistras med särskilt klister. Om våderna läggs i takfallets riktning istället för horisontellt måste skarvarna alltid klistras.

Takboard och takduk

Underlagstäckning med board eller duk lämpar sig främst vid stor takarea med få genomföringar. En board kan stå emot genomtramp och fukt om taklutningen är tillräcklig (se tillverkares anvisningar). Den monteras med nedhäng och skarvas omlott. Vid användning av armerad takboard kan man – i jämförelse med papptäckt råspont – få ner den totala produktionskostnaden för underlagstäckningen.

Tätning, plåtarbeten

I monteringsanvisningar finns beskrivet hur tätning av skarvar skall utföras.

Annonsplats
  • Papptäckning och duk överlappas och limmas alternativt vulkaniseras.
  • Plåttäckning svetsas eller falsas.
  • Runt skorstenar samt vid anslutningar används plåtbeslag eller särskilda tätningsband.
Annonsplats

Takmaterialleverantörerna säljer oftast också tätningsremsor och annan utrustning för tätning av nock, takvinklar, genomföringar och anslutningar.

Läs mer om yttertak:

Underlagstak och taktäckning

Annonsplats