Förtjänsterna med en god arbetsmiljö

Vem tjänar på en god arbetsmiljö?

Alla tjänar på en god arbetsmiljö; både den som trivs och mår bra på sitt arbete och därmed gör sitt bästa på jobbet och företaget. Arbetsgivaren tjänar på en god och säker arbetsmiljö med en frisk, motiverad och effektiv personal.

När personalen trivs är effektiviteten och lösamheten ofta som bäst. Dessutom slipper arbetsgivaren onödiga sjukskrivningskostnader, kostnader för vikarier och/eller produktiobbortfall samt för rehabilitering – om personalen kan hållas välmående och skadefri. Arbetsgivaren har ju även ett praktiskt och ekonomiskt ansvar för personalen vid sjukdom eller arbetsplatsolyckor.

Annonsplats
Annonsplats

Alltså är det mer lönsamt för företagare att ha frisk personal, som kan arbeta–, än skadade och sjuka som inte kan bidra till företagets verksamhet och intäkter.

Vi är alla en viktig del av vår egen arbetsmiljö!

Att företaget följer lagar och regler på arbetsmiljöområdet är en förutsättning för att minimera riskerna med en dålig arbetsmiljö, men detta förebyggande arbete är ingen garanti för att olyckor inte kommer att ske eller för att alla skall trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats. Alla måste ta sin del av detta ansvar!

Annonsplats