Stomkompletteringen omfattar icke-bärande byggdelar, invändiga ytskikt samt de underarbeten som avskärmar olika utrymmen, kompletterar stommaterial och fasad samt bildar underlag för ytskikt – som målning, tapeter och golvbeläggning. Med rumsbildning menas de väggar, innertak, dörrar och partier som delar av olika utrymmen.

Arbetet med stomkomplettering börjar när byggnaden eller delar av byggnad är tät.

Till stomkomplettering räknas bl a:
  • icke bärande väggar
  • undergolv
  • innertak/undertak
  • invändiga dörrar och glaspartier
  • invändiga trappor

Exempel på material som används i stomkomplettering är reglar, skivmaterial, isoleringsmaterial, fuktspärrar samt fästmaterial. Vanliga fästmaterial när man bygger stomkomplettering är spik, skruv, lim samt fog- och fästmassa.


=> Logga in för alla artiklar om stomkomplettering eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Lösullsisolering

Isoleringens funktion


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia