Stomkomplettering

Stomkompletteringen omfattar icke-bärande byggdelar, invändiga ytskikt samt de underarbeten som avskärmar olika utrymmen, kompletterar stommaterial och fasad samt bildar underlag för ytskikt – som målning, tapeter och golvbeläggning. Med rumsbildning menas de väggar, innertak, dörrar och partier som delar av olika utrymmen.

Arbetet med stomkomplettering börjar när byggnaden eller delar av byggnad är tät.

Till stomkomplettering räknas bl a:
  • icke bärande väggar
  • undergolv
  • innertak/undertak
  • invändiga dörrar och glaspartier
  • invändiga trappor

Exempel på material till stomkomplettering är reglar skivmaterial, isoleringsmaterial, fuktspärrar samt fästmaterial. Vanliga fästmaterial när man bygger stomkomplettering är spik, skruv, lim samt fog- och fästmassa.

Invändiga trappor

Trappor gjuts på plats eller byggs av trä, lättbetong eller stål. De kan också köpas förtillverkade av dessa material. Invändiga ...
Läs Mer

Invändiga dörrar och glaspartier

Invändiga dörrar och glaspartier är ömtåliga och bör monteras då arbetena med insida yttervägg, innerväggar, undergolv och innertak är färdiga ...
Läs Mer

Inner- och undertak

Skillnad mellan inner- respektive undertak: Innertak sitter under takstolarna eller under bjälklaget till våningen ovanför. Innertak är främst ett av ...
Läs Mer

Undergolv

Golvmaterialen kan delas in i material till undergolv respektive golvbeläggning. Golvbeläggning behandlas tas upp i avsnittet "Ytskikt". Undergolv kan bestå ...
Läs Mer
Laddar…

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!