Utförande av undergolv

Innan man väljer golvkonstruktion bör man ha känna till den belastning golvet kommer att utsättas för.

Vid ny- eller ROT-byggnation, med ojämn platta på mark, vid fukt- eller radonsanering och/eller krav på höga ljudreducerande egenskaper etc kan ett uppreglat undergolv vara en effektiv lösning.

Annonsplats

Undergolvets material och konstruktion

Trä-, spån- eller gipsplattor kan användas som golv på reglar. Reglar kan vara av stål eller trä.

Om fuktspärr krävs rekommenderas att den läggs mellan reglar och golv. Då bibehålls möjligheten att kunna mekaniskt ventilera bort fukt, lukt och mögel vid behov, samt följa golvleverantörens anvisningar.

Om undergolvet skall vara ventilerat krävs att luft kan cirkulera under utan att reglar eller isoleringsskivor täpper till.

Annonsplats

Mellanrummet mellan golv och bjälklag ger även plats för installationer.

Golvkonstruktioner som riskerar att utsättas för fukt, fuktrörelser, radon eller andra emissioner skall ventileras mekaniskt.

Golvavjämning

För att lägga en golvbeläggning på en platta på mark eller ett betonggolv krävs en slät yta.Som regel finns det alltid ojämnheter i undergolvet.

För att kunna belägga en gjuten betongplatta med t.ex plastmatta, klinker eller trägolv behöver betongen normalt avjämnas för att få ett bra slutresultat. Avjämningen görs med en särskild avjämningsmassa. detta skikt tjänar även som en ”spärr” mot den basiska betongen vilken kan påverka vissa mattlim.

Man kan också gjuta ett överbetonggolv. Ibland gjuter man överbetong för att man får fall mot t ex golvbrunn. Det finns även särskilda massor, bl.a plastbaserade respektive magnesit eller gjutasfalt, som kan ge det underlag man eftersträvar såsom förbättrad motståndskraft mot slitage i garage eller vid truckkörning.

Fuktskydd

Fuktskydd kan behövas t ex om golvbeläggning skall läggas direkt på platta på mark. Fuktspärren är ofta av plast eller gummi och placeras mellan underlaget, t ex betongplattan, och golvbeläggningen.

Annonsplats

Fuktspärr av plastfolie fogas/skarvas med minst 200 mm överlapp där inte annat anges. Monteringsanvisningarna skall alltid följas.

I anslutning till golvet sitter golvsockeln. Vissa golvsocklar är utformade så att man kan dra kablar bakom dem.

Läs mer:

Annonsplats