Från bygghandling till relationshandling

Ursprungliga bygghandlingar kan ha reviderats (förändrats och uppdaterats) under byggprojektets gång.

I ett byggprojekt kan för varje enskild ritning förekomma flera reviderade upplagor och det gäller att alltid ha den senaste versionen till hands när man bygger. I vissa fall avviker utförandet ändå ifrån det som finns på ritningen dvs utan att ritningen ändrats.

Annonsplats

Byggherren/beställaren kan begära in s k relationshandlingar som skall beskriva det faktiska utförandet.

Många gånger är det dock bygghandlingarna som får utgöra de relationshandlingar som arkiveras för framtida förvaltning av byggnaden. Detta innebär att man inte alltid kan vara säker på att de ritningar som sparats för ett befintliga hus stämmer helt med de faktiska förutsättningarna.

Läs mer:
Annonsplats