Teaching sustainable architecture

I learnt some important lessons on teaching sustainable construction in a workshop I ran with the students on the master programme in Sustainable Urban Design at Lund University last year. Artikelförfattare: Yatwan Hui, Urban Beings London Artikel ursprungligen publicerad på kunskapslänken.se 2011 Yat was very inspired by the development process ...
Läs Mer
Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, expert BI Husbyggnad

En anorektisk bostadsmarknad

Artikelförfattare: Björn Wellhagen, tidigare ansvarig för husbyggnadsfrågor Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen). November 2011 Ur ett tillväxtperspektiv är det viktigt att bostadsmarknaden ska kunna tillhandahålla bostäder för de strukturförändringar som arbetsmarknaden kräver. Sveriges Byggindustrier (BI) och Mäklarsamfundet (M) har etablerat ett samarbete och tagit fram ett mått på bostadsmarknadens funktion, BMI ...
Läs Mer

Energitjuvar och åtgärder

Energiåtgärder i ett kommunalt bestånd Artikelförfattare: Patrik Håkansson, Installationsingenjör, (tidigare Styr- och Energitekniker, Helsingborgshem) Artikel ursprungligen publicerad på kunskapslänken.se 2011 Helsingborgshems ambition är att kunna erbjuda ett så prisvärt och attraktivt boende som möjligt. Samtidigt har Helsingborgshem, liksom alla andra seriösa bostadsföretag, för avsikt att vara så kostnadseffektiva som möjligt ...
Läs Mer

Strukturella hinder för god boendekvalitet till rimliga kostnader

Tankar, observationer och slutsatser - en debattartikel. Artikelförfattare: Mats Persson, Tekn.dr., tidigare vid Högskolan i Halmstad (numera Malmö Universitet) Lennart Welin Arkitekt SAR MSA, Lund. Artikeln publicerades första gången på Kunskapslänken.se 2011 Bostadsbyggandet går trögt och det byggs fortfarande för lite, antalet färdigbyggda lägenheter i flerbostadshus uppgick 2009 till 14 ...
Läs Mer
Laddar…
Annonsplats