Fri hyressättning vid nyproduktion?

Artikelförfattare: Lennart Welin, Arkitekt SAR MSA. Mars 2019 Lennart har drygt 50 års erfarenhet av branschen både i Sverige och internationellt. Lennart har även arbetat med forskning och föreläsningar vid arkitekt- och ingenjörs-utbildningarna inom LTH samt gett ut en bok. Är lösningen för en dysfunktionell bostadsmarknad - fri hyressättning vid ...
Läs Mer

BIM i undervisningen

Artikelförfattare: Lars Tullstedt Byggföretagen - ExpertKompetensförsörjningArtikel publicerad: 30 januari 2017 En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar. Det krävs kunskap om moderna produktionsmetoder, kommunikation och projektstyrning samt tillämpning av olika hjälpmedel, inte minst datorstöd. BIM är ett verktyg som kan effektivisera och säkra byggprocessen och kvaliteten i byggandet ...
Läs Mer

Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Artikelförfattare:Anders Andersson vd Void AB, Ordf. HiB För en erfaren håltagare kan en del håltagningsprojekt betraktas som rutinjobb medan andra uppdrag kräver särskilda lösningar. Då och då stöter vi på rejäla utmaningar där vår problemlösningsförmåga sätts på prov. Ett av de kanske största utmaningar vårt företag stått inför var ett ...
Läs Mer

Energieffektiva byggnader

Utbildnings- och utvecklingsbehov Artikelförfattare: Åke Blomsterberg , WSP. Artikel är tidigare publicerad på kunskapslänken.se Energi- och klimatmålen för år 2020 innebär att stora insatser krävs från byggsektorn bl.a. en höjning av kompetensen. Därför har EU-programmet Intelligent Energy Europe initierat Build up skills projekt i 30 länder i Europa. Varje land ...
Läs Mer

Hållbara byggmaterial

Tätskiktets viktiga roll för hållbarheten Artikelförfattare: Daniel Radomski vd Buildsmart Group Ledamot i Byggmaterialindustriernas miljöutskott. Derbigum används som tätskikt i Gröna Tak-konstruktioner. Materialet är återvinningsbart och miljöaspekter vid tillverkning kan verifieras. Tätskiktets livslängd garanteras genom en produktgaranti på 15 år. Artikeln publicerades den: 7 april 2015 Det finns en mängd olika tätskikt för ...
Läs Mer

”Baugemeinschaft” – Ett Hållbart byggande även i Sverige?

Om bygg- eller bogemenskap Tankar kring Byggemenskaper i Sverige. Artikelförfattare: Anders Svensson, Architect/senior advisor, CaseLab AB, Lund Artikel är ursprungligen publicerad på Kunskapslänken.se Allt fler i Sverige intresserar sig för en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo ...
Läs Mer

Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Energieffektiv etablering Artikelförfattare: Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige. Johnny Kellner ägnar en stor del av årsdagarna till miljö- och klimatfrågor och är initiativtagare till Veidekkes svanenmärkta lågenergikoncept TellHus.En del av tiden ägnas även åt externa föreläsningar och artiklar. En viktig del av arbetet är att han ...
Läs Mer
Richard Beiron Maeda

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete

Användning av minikranar ökar Artikelförfattare: Hemsida: Maeda Mini Cranes Minikranar från japan används idag flitigt av byggare i hela världen. Svenska byggare ligger lite efter men användandet ökar i snabb takt över hela landet och maskinuthyrarna har ofta brist på maskiner. I Sverige finns två tillverkare representerade, Maeda som har ...
Läs Mer

Vattentäta våtrum – Vad gäller?

Originalartikel (2014) - senast uppdaterad 2021. Artikelförfattare: Stig Lodén, byggnadsingenjör. Stig är också författare till bl a: Byggkeramikhandboken samt till flertalet publikationer och artiklar i byggfackpress. På golv och väggar i våra bostäders bad- och duschrum är byggkeramik, d.v.s. kakel- och klinkerplattor, sedan länge det dominerande valet. Klinker på golv ...
Läs Mer

Virtual Design and Construction i verkligheten

Artikelförfattare: Joakim Tjärnberg, civilingenjör,  VeidekkeArtikeln publicerades ursprungligen på kunskapslänken.se Virtual Design and Construction, VDC, syftar till att förbättra och effektivisera byggprocessen och att sänka kostnaderna. Detta uppnås genom ökad tydlighet, ökad förståelse, bättre planering och färre fel. VDC underlättar arbetet för projektets samtliga medverkande under hela byggprocessen från idé till ...
Läs Mer
Annonsplats