Fasader

Kunskapsområdet sponsras av Mur- och Putsföretagen. Fasaden fyller en viktig funktion i byggnadens klimatskal. Kraven på fasaden är därför höga. … Fortsätt läsa Fasader