Naturliga och lugna färger

Lugna färger är bl.a vita och neutrala kulörer samt natur- och jordfärger.

Färgkulörerna framställs med hjälp av pigment, t e järnoxider som finns naturligt i jorden.

Annonsplats
Annonsplats

PREMIUM artikel

Annonsplats