Kunskapsområdet sponsras av Mur- och Putsföretagen.


Fasaden fyller en viktig funktion i byggnadens klimatskal. Kraven på fasaden är därför höga.

  • Fönster, ytterdörrar och portar ingår i den byggdel som benämns fasad.
  • I fasadarbetena ingår även montage av stegar, stuprör mm.

Fasadarbete

Fasaden – en del i klimatskalet

Funktionskraven på ytterväggar och klimatskal är bl a:
  • ljud- och värmeisolering
  • vind- och lufttäthet
  • ång- och fukttäthet
  • motståndskraftig mot mekanisk påverkan

Fasaden konstrueras för att samverka med ytterväggen så att de olika materialskikten tillsammans kan uppfylla funktionskraven.

  • I äldre tegelbyggnader kan ytterväggen bestå av en tjock, massiv tegelmur som uppfyller samtliga funktionskrav – om väggarna är tillräckligt tjocka.

Tegel

I moderna hus är det vanligare med tunnare flerskiktsväggar där materialen tillsammans bidar till att ge väggen en optimal funktion. Det yttersta skiktet är fasaden som bidrar till byggnadens utseende och till att skydda ytterväggens inre delar. (ytterväggar sm inte är bärande ingår husets stomkomplettering).

Vanliga fasadmaterial är tegel, puts och trä men även skivmaterial, keramiska plattor samt stenmaterial används som fasadmaterial.

Läs mer


Fasadmaterial och utförande

Ytterväggarna förses normalt med en särskild fasad, dvs en utvändig beklädnad, som skyddar väggen mot bl a väder och vind.Det ...
Läs Mer

Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning. Homogena ytterväggar kan bestå av t ex: Betong Tegel ...
Läs Mer

Sektions- och detaljritning – Exempel

Sektionsritning med tillhörande detaljer förklarad. => Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt ...
Läs Mer

Keramiska byggnadsfasader

Kakel och klinker, s k byggkeramik, kan användas som fasadbeklädnad. Det enda man måste tänka på är att plattor som ...
Läs Mer

Fördjupad kunskap via samarbetspartners:

Putsning.nu

Murning.nu

Byggkeramikhandboken

Exempel på fasadmaterial

Byggkeramik