Fasad

Fasadarbete

Fasaden är en viktig del i byggnadens klimatskal. Funktionskraven på fasaden är därför höga.

  • Fönster, ytterdörrar och portar ingår i den byggdel som benämns fasad.
  • I fasadarbetena ingår även montage av stegar, stuprör mm.

Fasaden ger byggnaden ett klimatskydd

Funktionskraven på ytterväggar och klimatskal är bl a:
  • ljud- och värmeisolering
  • vind- och lufttäthet
  • ång- och fukttäthet
  • motståndskraftig mot mekanisk påverkan

Fasaden konstrueras för att samverka med ytterväggen så att de olika materialskikten tillsammans kan uppfylla funktionskraven.

  • I äldre tegelbyggnader kan ytterväggen bestå av en tjock, massiv tegelmur som uppfyller samtliga funktionskrav – om väggarna är tillräckligt tjocka.
  • I moderna hus är det vanligare med något tunnare flerskiktsväggar där materialen tillsammans bidar till att ge väggen en optimal funktion.

Ytterdörrar och fönster

Montering av dörrar och fönster OBS! Det är alltid leverantörernas specifika monteringsanvisningar som skall följas vi nyproduktion och om garantier ...
Läs Mer

Fasadmaterial och utförande

Fasadutformning och -material Ytterväggarna förses normalt med en särskild fasad, dvs en utvändig beklädnad, som skyddar väggen mot bl a ...
Läs Mer

Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning. Homogena ytterväggar kan bestå av t ex: Betong Tegel ...
Läs Mer

Sektions- och detaljritning – Exempel

Sektionsritning - Ritningsnummer K350:05 Detaljer från sektionsritning ovan: ...
Läs Mer
Laddar…

Webbplatser

Putsning.nu

Murning.nu

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!