Fasad

Fasadarbete

Fasaden är en viktig del i byggnadens klimatskal. Funktionskraven på fasaden är därför höga.

  • Fönster, ytterdörrar och portar ingår i den byggdel som benämns fasad.
  • I fasadarbetena ingår även montage av stegar, stuprör mm.

Fasaden ger byggnaden ett klimatskydd

Funktionskraven på ytterväggar och klimatskal är bl a:
  • ljud- och värmeisolering
  • vind- och lufttäthet
  • ång- och fukttäthet
  • motståndskraftig mot mekanisk påverkan

Fasaden konstrueras för att samverka med ytterväggen så att de olika materialskikten tillsammans kan uppfylla funktionskraven.

  • I äldre tegelbyggnader kan ytterväggen bestå av en tjock, massiv tegelmur som uppfyller samtliga funktionskrav – om väggarna är tillräckligt tjocka.
  • I moderna hus är det vanligare med något tunnare flerskiktsväggar där materialen tillsammans bidar till att ge väggen en optimal funktion.

Ytterdörrar och fönster

Montering av dörrar och fönster OBS! Det är alltid leverantörernas specifika monteringsanvisningar som skall följas vi nyproduktion och om garantier ...
Läs Mer

Fasadmaterial och utförande

Fasadutformning och -material Ytterväggarna förses normalt med en särskild fasad, dvs en utvändig beklädnad, som skyddar väggen mot bl a ...
Läs Mer

Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning. Homogena ytterväggar kan bestå av t ex: Betong Tegel ...
Läs Mer

Sektions- och detaljritning – Exempel

Sektionsritning - Ritningsnummer K350:05 Detaljer från sektionsritning ovan: ...
Läs Mer
Laddar…

Webbplatser

Putsning.nu

Murning.nu

.

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!