Kunskapsområdet sponsras av Mur- och Putsföretagen.


 

Byggnadsfasaden har både en estetisk funktion och en teknisk. Till fasaden, som byggdel, räknas även fönster, ytterdörrar, portar, balkonger.

Fasaden fyller en viktig funktion i byggnadens klimatskal. Kraven på fasaden är därför höga.

I fasadarbeten kan också montage av huskomplettering t.ex stegar, stuprör mm ingå.

Fasadarbete

Fördjupad kunskap via samarbetspartners:

Putsning.nu

Murning.nu

Byggkeramikhandboken

Fasadmaterial och utförande

Ytterväggarna förses normalt med en särskild fasad, dvs en utvändig beklädnad, som skyddar väggen mot bl a väder och vind.Det ...
Läs Mer

Keramiska byggnadsfasader

Kakel och klinker, s k byggkeramik, kan användas som fasadbeklädnad. Det enda man måste tänka på är att plattor som ...
Läs Mer

Annonsplats