Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar

Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning.

Homogena ytterväggar kan bestå av t ex:
  • Betong
  • Tegel
  • Lättbetong
  • Lättklinker

Egenskaperna hos dessa material kan variera med densitet (materialets täthet och vikt).
Om isoleringen placeras på utsidan av en murad eller gjuten vägg tillkommer även någon form av fasadmaterial t ex fasadtegel eller träpanel.
En yttre isolerskivan kan också fungera som putsbärare för fasadputs.

Annonsplats

Läs mer: murning.nu

Flerskikts ytterväggar

De tyngre byggmaterialen komplettetrade med isolering, puts etc är exmepel på flerskiktsväggar.
Regelväggar är ett annat exempel på vanligt förekommande väggkonstruktioner där väggstommen består av:

  • Träregelväggar
  • Plåtregelväggar
Annonsplats

På och mellan reglarna anbringas övriga material bl a isolering, ångspärra och vindskivor samt invändiga ytskikt.

Hela ytterväggar med fasad och fönster kan köpas förtillverkat för leverans till bygget.

Annonsplats
Annonsplats
Annonsplats