Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar

Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning.

Homogena ytterväggar kan bestå av t ex:
  • Betong
  • Tegel
  • Lättbetong
  • Lättklinker

Egenskaperna hos dessa material kan variera med densitet (materialets volym i förhållande till vikt).

Annonsplats

Läs mer på: murning.nu

Flerskikts ytterväggar

Ytterväggar och utfackningsväggar med flera materialskikt är konstruerade för att varje skikt ska samverka till ytterväggens funktion som en del i klimatskalet. Även samverkan med fasaden kan ha betydelse.

De tyngre byggmaterialen och de från början massiva ytterväggskonstruktionerna kompletterade med isolering, puts etc blir det exempel på flerskiktsväggar.

Annonsplats

Om isolering placeras på utsidan av en murad eller gjuten vägg tillkommer även någon form av fasadmaterial t ex skalmur, puts eller panel. Isolering kan fungera som putsbärare för fasadputs.

Annonsplats

Regelväggar

Regelväggar är ett annat exempel på vanligt förekommande väggkonstruktioner där väggstommen består av flera materialskikt som bärs av:
  • Träregelväggar
  • Plåtregelväggar

På och mellan reglarna anbringas övriga material bl a isolering, ångpärr och vindskivor samt invändiga ytskikt.

Hela ytterväggar med fasad och fönster kan köpas förtillverkat för leverans till bygget.

Läs mer:

Annonsplats