Tak, Fotoakuten.se
Källa: Fotoakuten.se

Taket utgör tillsammans med ytterväggar och fasad byggnadens klimatskal. Taket skall vara tätt och leda bort regn- och smältvatten. Utformning av tak samt val av konstruktion beror på byggnadsstil, individuella förutsättningar samt krav på anpassning till närliggande bebyggelsemiljö.

I syfte att anpassa till befintlig bebyggelse regleras utformning av byggnader i kommunens detaljplan. I äldre byggnader brukar man vilja bevara befintlig karaktär medan det i nyproduktion finns mer effektiva och ekonomiska taklösningar att tillgå. Takkonstruktioner för bostäder respektive industribyggnader brukar utformas på olika sätt.

Annonsplats

Vad är ett klimatskal?

Inom husbyggnadssammanhang brukar husets yttre delar, yttervägg och yttertak, benämnas klimatskal. Fasaden - en del i klimatskalet Funktionskraven på ytterväggar ...
Läs Mer

Hållbara byggmaterial

Tätskiktets viktiga roll för hållbarheten Artikelförfattare: Daniel Radomski vd Buildsmart Group Ledamot i Byggmaterialindustriernas miljöutskott. Derbigum används som tätskikt i Gröna Tak-konstruktioner ...
Läs Mer

Yttertaket som klimatskal

Taket är en del i byggnadens klimatskal som tillsammans med ytterväggar, fasad bidrar till byggnadsfysikaliska aspekter - ljudisolering, energi, inomhusklimat, ...
Läs Mer

Taktäckning

Taktäckningsmaterialet fyller såväl en estetiskt som en skyddande funktion. Vid val av taktäckning tas hänsyn till taklutning, underlagstaket samt egenvikt ...
Läs Mer
Laddar…

Gästartikel:

Hållbara byggmaterial

[Loggedin]

Källor och länkar

Taksäkerhet
Takstolstyper (TASS)
Dimensioneringstabeller (Träguiden)
Takkonstruktioner – Exempel på utförande med isolering (Rockwool)
Byggbeslag – Dimensioneringshandbok (LTH/Gunnebo)

[/loggedin]

Annonsplats