Tak

Tak, Fotoakuten.se
Källa: Fotoakuten.se

Taket utgör tillsammans med fasaden byggnadens klimatskärm. Taket skall vara tätt och leda bort regn- och smältvatten. Utformning av tak samt val av konstruktion beror på byggnadsstil, individuella förutsättningar samt krav på anpassning till närliggande bebyggelsemiljö.

I syfte att anpassa till befintlig bebyggelse regleras utformning av byggnader i kommunens detaljplan. I äldre byggnader brukar man vilja bevara befintlig karaktär medan det i nyproduktion finns mer effektiva och ekonomiska taklösningar att tillgå. Takkonstruktioner för bostäder respektive industribyggnader brukar utformas på olika sätt.

Takprodukter

På taket monteras också utrustning för att taket skall vara säkert att beträda och åtkomligt för underhållsarbete. Takmaterialtillverkarna tillhandahåller de ...
Läs Mer

Underlagstak och taktäckning

Underlagstakets viktigaste funktion är att leda bort vatten. Det skall normalt också vara stabilt nog för att kunna beträdas utan ...
Läs Mer

Takets bärande konstruktion

Takstolarna är takets bärande delar och ingår i byggnadens stomkonstruktionen. Exempel på takstolskonstruktioner: Ryggåstak Svensk takstol Ramverkstakstol Uppstolpade tak Fackverk ...
Läs Mer

Särskilda förutsättningar – Yttertak

Funktionskrav Taklutning Taklutningen är en förutsättning för att regn- och smältvatten skall kunna rinna av taket. Extrema vindförhållanden kan dessutom ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Taksäkerhet
Takstolstyper (TASS)
Dimensioneringstabeller (Träguiden)
Takkonstruktioner – Exempel på utförande med isolering (Rockwool)
Byggbeslag – Dimensioneringshandbok (LTH/Gunnebo)

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!