Fasadmaterial och utförande

Ytterväggarna förses normalt med en särskild fasad, dvs en utvändig beklädnad, som skyddar väggen mot bl.a. väder och vind.
Det är själva fasaden, dvs den yttersta beklädnaden på huset samt fasadöppningar med dörrar och fönster som också ingår i byggdelen fasad.

Valet av fasadmaterial kan bero på byggnadens speciella förutsättningar och utseende. Bostadsområdets karaktär, livslängds- och underhållsaspekter är faktorer som påverkat valet av fasadmaterial.

Annonsplats
Fasadbeklädnad kan bestå av:
  • skalmur av tegel
  • träpanel
  • fasadputs
  • plåt
  • stenplattor
  • keramiska plattor
  • cementbaserade plattor

Vanliga fasadmaterial idag är puts, trä, tegel, kalksandsten och plåt. Plast och skivmaterial samt stenplattor och keramiska plattor förekommer också.

På äldre byggnader kan asbestcementplattor förekomma som fasadmaterial (s k eternit). Korrugerad plast förekommer som fasadmaterial i enklare komplementbyggnader.

Fasadputs

Annonsplats

Fasadsten

FasadpanelMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia


Byggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats