Fasadsten

Fasadmuren kan även bestå av stenmaterial, t.ex. kalksandsten eller av mursten, såsom tegel.

Tegelfasader i moderna hus består nästan alltid av en skalmur bärs av ytterväggskonstruktionen. I äldre hus kan hela ytterväggen vara murad och bärande som en massiv tegelmur.

Annonsplats

Fasadtegel

Fasadtegel kan ha olika utseende. Färgerna varierar med färgen på leran och tillsatserna.

Vanligen är tegel i nyanser från rött och rödbrunt till gult och gulbeige. Glaserat tegel kan tillhandahållas i andra kulörer.

Fasadstenen fästes i ytterväggen med hjälp av kramlor. Bakom muren brukar finnas en dränerande luftspalt eller ett kapillärbrytande skikt.

Annonsplats

Fasadmaterial och utförande

Läs mer: Murning.nuMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats