Keramiska byggnadsfasader

Kakel och klinker, s k byggkeramik, kan användas som fasadbeklädnad. Det enda man måste tänka på är att plattor som används i vårt klimat bör vara frostbeständigt.


Innehållet på denna sida är framtaget i samarbete med Byggkeramikrådet, BKR.
Bilderna tillhör Byggkeramikrådet.


Bild: Keramisk fasad. Kuggen i Göteborg

Montage

Plattorna monteras traditionellt i bruk eller fästmassor på plats. Idag görs detta manuella arbete endast på mindre fasadytor, socklar och liknande. Numera finns nämligen mer rationella fasadsystem för keramiska plattor.

Prefabricerade fasadelement

Plattorna gjuts in prefabricerade betongelement enligt följande:

  1. Plattorna läggs i botten på form med armering.
  2. Formen fylls med betong.

Två olika fasadsystem förekommer

  • Beklädnadselement av armerad betong med plattor ingjutna i ytskiktet, som monteras utanpå byggstomme och isolering.

  • Sandwichelement av två förtillverkade betongskivor sammanhållna av armering i ett mellanliggande värmeisoleringsskikt.

Den inre skivan är bärande och den yttre har ingjutna keramikplattor på ytskiktet.

Ventilerade fasadkonstruktioner

Sedan ett trettiotal år har metoder med s.k. ventilerade keramikfasader blivit vanliga, främst i Syd- och Mellaneuropa men på senare år också i Sverige. Plattorna är då infästa på vertikala eller horisontella metallprofiler uppsatta i ytterväggsmaterialet som är tillräckligt hållfast och frostbeständigt.

Keramikplattorna, ofta i stora format, 90 x 90 cm, monteras på metallprofilerna genom synlig eller dold infästning så att en 20-30 mm luftspalt uppstår.

Fördelar med ventilerade keramiska fasadsystem
  • I luftspalten transporteras fukt bort genom skorstensverkan så att fukt- och mögelskador kan undvikas.
  • Mellanrummet bidrar till värmeisolering och påverkar därmed kostnader både för uppvärmning och för kylning positivt.
  • De keramiska plattorna bidrar tillsammans med luftspalten till dämpning av trafikbuller.
  • Den effektiva bostads- eller kontorsytan, kan utökas genom att utrymmeskrävande ytmaterial i fasaden, t.ex. murverk, inte påverkar ytterväggens tjocklek.

Infästningar vid ventilerade keramiska fasader

Dold infästning

Synlig infästning med klipps och vertikal bärlist. Den synliga infästningen innebär infästning att upphängningsdetaljer med klipps på vertikal bärlist i plattans över- och underkant.

Dolt infästning på horisontell bärlist med kramlor för infästning på plattornas baksida.

Exempel på hus med keramiska fasaderByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia

Läs mer

Produkter och användningsområden – Byggkeramik

Källor och länkar

Byggkeramikhandboken