Fasadputs

Fasadputs kan appliceras på tegel, trä, utanpåliggande värmeisolering och på särskild putsbärare, t ex papp eller stålnät, som fästes på ytterväggen.

Puts kan vara organisk eller oorganisk. En slätmålad eller spritputsad yta med olika strukturer och kulörer appliceras utan på putsen. Detta möjliggör en individuell utformning fasaden. Beroende på underlaget kan ett putsnät behövas.

Annonsplats
Mur- och putsbruk delas upp i olika hållfasthetsklasser
  • En grundregel är att det starkaste putsskiktet skall vara det innersta och att skikten blir svagare ju längre ut man putsar.

Fasadputssystem

Det finns flera varianter av putssystem för fasader framtagna av leverantörer och anpassade efter olika förutsättningar.

10 års funktionsgaranti på putsade fasader

Exempel på putssystem är puts på värmeisolering som kan utföras som tungt eller lätt putssystem.

Annonsplats
  • Tungt putssystem innebär att ett stålnät, med maskvidd på ca 20mm och en diameter 1mm, monteras utanpå värmeisoleringen som putsbärare.  Två skikt av ca 20 mm tjock kalkcementputs appliceras.
  • Lätt putssystem innebär att en modifierad kalkcementputs appliceras med ett glasfibernät nära ytan.
Annonsplats

Läs mer: Putsning.nu

Fasadmaterial och utförande

Annonsplats