Fasadpanel

Panel

Panelinklädda fasader har i princip samma konstruktionstekniska förutsättningar oavsett om panelen är trä eller plåt. Olika panelmaterial har dock olika materialegenskaper och tekniska förutsättningar, t ex ur underhållsperspektiv.

Träpanel

Träfasader består av liggande eller stående panel. Regnvatten kan tränga in i springor särskilt när vinden står på.

Annonsplats

Fasadpanel utformas med överlapp så att regnvatten enklare rinner av fasadytan.

Fasader med träpanel ha en luftspalt mellan träet och ytterväggskonstruktionen så att inträngande vatten kan rinna av på insidan samt fukt i virket ventileras bort.

  • Liggande träpanel monteras på stående väggreglar.
  • Stående träpanel kan vara monterad på liggande reglar; antingen liggande reglar i väggstommen eller särskilda reglar utanpå vindskyddet.

Änden på träplankorna suger mer vatten än övriga ytor. Man bör därför inte skarva träbitar i fasaden samt behandla ändträet uppe och nere för att minimera vattensugning.

Plåtpanel

Annonsplats

Plåtpanel förekommer idag främst i industri- och lantbruksbyggnader samt i vissa tillbyggnader och förrådsbyggnader. Under 1970-talet användes plåtfasader även på bostadshus, t.ex. i samband med tilläggsisolering.

Plåtfasader är ofta profilerad och ytbehandlad aluminium eller stål. Ytbehandlingen är till för att skydda plåten men bryts successivt ner av solljus och annan yttre påverkan och behöver därför förnyas med vissa intervall.

Plåtpanel monteras på träläkt eller metallprofiler. Fogarna överlappar varandra och det skall finnas en luftspalt bakom för fuktavrinning och ventilation av ytterväggen.

Om panelen monteras som vertikal profilering uppstår automatiskt en luftspalt med avrinningsmöjligheter på baksidan.

Annonsplats

Horisontell profilering kräver däremot att plåten monteras på stående läkt.

Fasadmaterial och utförande

Annonsplats