Kategoriarkiv: Fasader

Keramiska byggnadsfasader

Fasader av byggkeramik

Kakel och klinker, s k byggkeramik, kan användas som fasadbeklädnad. Det enda man måste tänka på är att plattor som används i vårt klimat bör vara frostbeständigt.

Bild: Keramisk fasad. Kuggen i Göteborg

Plattorna monteras traditionellt i bruk eller fästmassor på plats. Idag görs detta manuella arbete endast på mindre fasadytor, socklar och liknande. Numera finns nämligen mer rationella fasadsystem för keramiska plattor.

Fortsätt läsa Keramiska byggnadsfasader

Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar

Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning.

Homogena ytterväggar kan bestå av t ex:
  • Betong
  • Tegel
  • Lättbetong
  • Lättklinker

Egenskaperna hos dessa material kan variera med densitet (materialets täthet och vikt).
Om isoleringen placeras på utsidan av en murad eller gjuten vägg tillkommer även någon form av fasadmaterial t ex fasadtegel eller träpanel.
En yttre isolerskivan kan också fungera som putsbärare för fasadputs.

Fortsätt läsa Ytterväggskonstruktioner

Fasadmaterial och utförande

Fasadutformning och -material

Ytterväggarna förses normalt med en särskild fasad, dvs en utvändig beklädnad, som skyddar väggen mot bl a väder och vind.
Det är själva fasaden, dvs den yttersta beklädnande på huset samt fasadöppningar med dörrar och fönster som också ingår i byggdelen fasad.

Valet av fasadmaterial kan bero på byggnadens speciella förutsättningar och utseende. Bostadsområdets karaktär, livslängds- och underhållsaspekter är faktorer som påverkat valet av fasadmaterial.

Fortsätt läsa Fasadmaterial och utförande