Räkna med spill

Med spill menas här sådant bygg-, installations- eller anläggningsmaterial som blir övervid tillskärning eller skadas under produktionen och därför inte används.

Eftersom byggmaterial kan behöva skäras till och anpassas samt att det kan bli skadat är det ofta nödvändigt att i beställningen lägga till lite extra material, ofta några procent. Detta kallas ibland spillprocent.

Annonsplats

För vissa byggmaterial finns erfarenhetsmässiga procentsatser framtagna för att beräkna spillet och undvika att beställa för lite material.

Annonsplats
Hur många procent extra material som behöver beställas kan annars leverantörerna ofta ge råd om men det kan variera med förutsättningar i varje projekt:
  • Om arbetet eller montaget avser stora sammanhängande ytor så brukar spillet (det som behöver sågas bort) inte bli lika mycket som när arbetet avser mindre ytor.
  • Om arbetet och tillskärning planeras väl kan även avsågade bitar kanske användas där behov finns att fylla ut med mindre bitar av materialet.
  • Ibland behöver beräkningen av materialåtgång rundas av uppåt  för att det inte levereras styckevis eller med exakta mått/längder och då kanske man inte behöver lägga på lika hög spillprocent.

Procenträkning är därför en viktig kunskap för de flesta yrkesarbetare och arbetsledare i branschen.

Annonsplats