Storheter och enheter

Inom matematiken och då bland annat i geometrin används begreppen storhet och enhet. Dessa har dessutom standardiserade beteckningar och måttenheter. Det är bra att lära sig för stå skillnaden mellan dessa begrepp och undvika missförstånd.

Storhet anges för kvalitet, något som går att mäta, ofta med STORA bokstäver (versaler) och är t ex längd, area och volym och betecknas med bokstäverna. L, A och V.

Annonsplats

Enheter anges normalt med små bokstäver (gemener) och är de måttenheter som används när man anger storleken för olika storheter, t ex millimeter (mm), kvadratmeter, kvm (m2), kubikmeter, kbm (m3) och kubikmillimeter (mm3 )

  • Längd- och areaenheter utgår ofta från metersystemet (men det finns andra enheter som aln, foot, tum, hektar)
  • Volymenhet kan anges
    • enligt metersystemet i enheten kubik (kubikmeter, kbm, m3),
    • enligt litersystemet (liter, dl cl, ml), t ex målarfärg i dunk.

Vanliga enheter på mått som anges vid bygg- och anläggning är millimeter (mm) men även meter förekommer, t.ex. för plushöjder.

Annonsplats

Var noga med att du använder samma enhet i alla beräkningar och att det är samma enhet som står på ritning och som leverantörerna använder – annars blir det fel.

Annonsplats

Annonsplats