Beräkna ett materials volym och vikt

Beräkna materialets eller byggdelens volym

Volymen beräknas t ex vid beställning av betong, grus och matjord men ibland också i samband med schaktning och planering av transporter och lyft. Beräkning av en lokals volym (rumsvolym) behövs för att dimensionera luftbehandling (ventilation).

  • Volymen av ett rum  V  = A  x  h  eller V =  bredden, b x längden, l x höjden, h (eller A x h)

Obs! För jord- och stenmaterial är det svårt att räkna ut exakta mängder eftersom materialet sätter sig och ändrar densitet när det blir blött. Vid utfyllnad av markschakter är det ock.så svårt att räkna ut schaktets volym.

Annonsplats

Beräkna materialets massa och vikt

Vikten av material kallas ibland för materialets massa. Vikten för ett material beräknas bl.a. för att kunna genomföra säkra lyft, fördela vikt av upplag på bjälklag eller ställningar.

Annonsplats

För att kunna räkna fram vikten/massan för ett material multiplicera materialets volym med dess kända densitet.

Annonsplats
  • Densitet för naturmaterial och mineraler kan hittas i tabeller.
  • Densitet för framställda byggprodukter kan fås av tillverkaren.

OBS! Det är viktigt att använda samma enhet på den framräknade volymen, eller omvandla denna, så att det är samma enhet som tillverkaren anger för materialets densitet!

Läs mer:

Annonsplats