Beräkna längd och area

Mät på ritning eller ute på plats t ex med laser, måttband eller tumstock.

1. Räkna ut löpmeter

Längden på de väggar som skall förses med golvlister. Beräkna totala längd golvlister som skall monteras genom att mäta på plats eller ta ut mått på ritning.

Annonsplats

Mät längs alla väggar/sidor av rummet.

  • Lägg ihop alla uppmäta vägglängder.
  • Total längd, L = L1+L2+L3…osv

När du beställer virke (trä) i längder brukar man tala om lpm (löpmeter). Antal löpmeter är den totala längden som beställs. Enheten är meter (m).

Obs! Om du inte gör avdrag för dörröppningar behöver du antagligen inte beställa så mycket extra lister.

Annonsplats

2. Beräkna ytor

Arean av de ytor som skall beklädas med ytskikt, t ex tapeter, panel, innertak, golv, beräknas genom att mäta rummens längd och bredd.

För väggbeklädnad behövs också rummets höjd mätas.

  • Golv resp. takarea, A=bredden, b x längden, l
  • Väggarea, A=2xlängdenxhöjden + 2xbreddenxhöjden

Om det är flera ytor/rum eller om ytan som skall täckas är oregelbunden till formen brukar det vara enklast att dela ytan i flera mindre ytor där varje yta har en mer homogen form.

Beräkninga sen de olika delytorna (delareorna) och lägg ihop dem och du får den totala ytan/arean: Atot = A1 + A2 + A3+…osv


Obs!

  • Vid målning krävs ibland flera strykningar (lager som skall målas på varandra) och då kan arean behöva multipliceras med totalt antal strykningar för att beställa rätt mängd färg.
  • Om materialet som skall köpas in t ex är klinkerplattor, undertaksplattor eller skivmaterial hämtar du information om plattans/skivans area från leverantörer och dividerar (delar) den uträknade total-arean med plattans area för att räkna ut hur många plattor som behöver beställas*

*Ibland behöver inte antal plattor, t ex klinker eller undertaksplattor, räknas ut.

Detta eftersom leverantörerna brukar ha uppgift om hur många kvadratmeter golvyta ett paket med plattor räcker till, men det är bra att kunna om enstaka plattor köps i ”lösvikt”.

Annonsplats

Läs mer:

Annonsplats