Räkna och jämföra inköpspris

Inköpskostnad för ett material bestäms av mängdberäkningar som gjorts.

Vid jämförelser mellan olika produkters inköpspriser är det också viktigt att ta hänsyn till montage och infästningar samt annat som kan påverka kostnader för arbete, tillbehör eller logistik.

Annonsplats

Beräkna nettokostnad (exklusive moms)

43 meter reglar á 39,28 kr per lpm (löpmeter, meter):

43 m x 39, 28 kr/m  =  1 571,20 kr exkl moms

Notera att m och /m tar ut varandra och den enhet som blir kvar när  uträkningen är klar är kr (priset i kronor).


Överslagsräkning

Överslagsräkning kan göras genom att beräkningen delas upp i flera dela och/eller enbart genom att avrunda värdena (oftast uppåt för att vara på säkra sidan!)

För att snabbt uppskatta kostnaden kan överslagsräkning göras t.ex:
  • 39, 28 kr/m avrundas till 40 kr/m
  • 43 reglar delas upp på 40 + 3
Beräkningsgången för detta exempel:
  • 40 m x 40 kr/m =1600 kr
  • 3 m x 40 kr/m =120 kr
  • 1600 kr + 120 kr = 1720 kr
Annonsplats

Genom att alltid avrunda uppåt är det ingen risk att den kostnadsuppskattningen blir för låg.

Tänk  på att även en liten avrundning kan ge stora skillnader mellan överslagsberäkning och exakt beräkning om det är stora mängder material som skall köpas in.


Beräkna bruttokostnad inklusive moms

När företag handlar material från byggmaterialleverantörer anges priserna oftast som nettopriser – utan moms.

Det pris som kunden ska betala är bruttokostnaden där även mervärdesskatt, moms, på 25 % ingår

Totalpriset (bruttokostnad) för materialet:

Momsbeloppet = 0,25 (25%) x Nettokostnaden

Bruttokostnad = 1,25 (125%) x Nettokostnad (dvs Momsbeloppet+ Nettobeloppet)

Nettobeloppet = 0,80 (80%) x Bruttokostnaden

Även privatpersoner måste betala moms på byggmaterial. Skillnaden är att företag och deras anställda som köper in material till arbetet kan dra av kostnader för moms i sin skatteredovisning till skatteverket.

Annonsplats

Beräkna och jämför transportkostnader

Till inköpskostnaden för material tillkommer kostnader för  transport för leverans ut till byggarbetsplatsen samt eventuellt andra logistikkostnader för emballage mm

Information om transportkostnader och olika logistiklösningar  finns hos leverantören. Ibland kan det vara värt att jämföra dessa t ex om material behöver transporteras lång så blir det ofta dyrare men också vilket transportmedel som används kan påverka.

Läs mer:

Annonsplats