Detta avsnitt är en översiktlig genomgång med exempel avseende lyft med kran.

Avsnittet tar upp regelverk, lyftvinklar och lastkoppling samt om kommunikation och säkerheten, checklistor och användbara länkar till kunskapsunderlag och fördjupning.

PREMIUM