Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att:
Arbetsberedning rapport från SBUF

  • Skapa förutsättningar för en effektiv
    produktion.
  • Förebygga störningar och fel vid själva utförandet.
  • Ge underlag för arbetsinstruktioner inför genomgången före utförandet.
  • Ge underlag inför anskaffning av erforderliga resurser för aktuellt arbete.
  • Klargöra omfattningen av vilka provnings- och kontrollåtgärder som krävs.

Källa: Byggledarskap.se

Arbetsberedningens tre steg


=> Logga in för hela artikeln och underlag för arbetsberedning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning


Läs mer:

Vad är KMA?