Tillbudsrapportering

Tillbud och inträffade olyckor rapporteras till arbetsledare eller skyddsombud alt. BAS-U.

Rutiner för rapportering bör klargöras innan arbetet påbörjas, t.ex. i samband med arbetsberedningar med olika yrkesgrupper/UE.

Annonsplats
Utredning av tillbud görs genom att besvara ett antal frågor t.ex:
  • Vad hände?
  • Hur hände det?
  • Hur såg arbetssituationen ut när tillbudet inträffade? Vilka arbeten pågick? Vilka maskiner användes? mm
  • Finnas andra yttre förutsättningar t.ex. transporter, klimat, belysning mm som kan ha påverkat det inträffade?
  • Fanns brister i organisationen? Planering, samordning, ledning av arbetena? Personers agerande? Kommunikation?
  • Fanns brister i utrustningen, maskiner, ställningar etc?
  • Fanns brister i skyddsanordningar?
  • Vilka skador hade kunnat inträffa?
  • Kan skyddet förbättras för att undvika att liknande olyckor sker?
  • Förslag till förebyggande åtgärder.

Om tillbudet rapporterats under pågående arbeten kan det vara lämpligt att i uppföljande möte gå igenom det som hände, t.ex. en arbetsberedning inför nästa etapp.

Annonsplats

Blanketter och digitala verktyg

Vissa arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer tillhandahåller verktyg för att hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet och rapportering av olyckor och tillbud.

Bild: STIB

Ett exempel är Ställningsföretagen inom STIB som utvecklat en digitala applikationer för medlemsföretag och anställda yrkesarbetare och för andra som vill rapportera tillbud eller brister till ansvarig entreprenör/arbetsgivare.

Läs mer:

Annonsplats